၆ႀကိမ္ေျမာက္ ျပည္ဂ်ီတီအိုင္ ေတြ႕ဆံုပြဲအစီအစဥ္

01 May 2014 တြင္ က်င္းပမည့္ PYAY GTI (SINGAPORE) Gathering တြင္ ေအာက္ပါ အစီအစဥ္မ်ားၿဖင့္ ထည့္သြင္း က်င္းပ သြားမည္ၿဖစ္သည္။

က်င္းပမည့္ ေနရာ        Labrador Park

                             Barbecue pit name: Siloso Battery and Pasir Laba Battery

 

က်င္းပမည့္ အခ်ိန္                           01 May 2014 , 11:00AM to 6:00PM

ေနရာ လမ္းညႊန္                              Labrador Park MRT မွ Labrador Park သို ့ မနက္ ၁၀:၃၀ မွ ေန ့လည္ ၁၂:၃၀ အတြင္း အၾကိဳအပို ့ကားမ်ား စီစဥ္ထားပါသည္။ ေအာက္ပါ ၾကိဳဆိုေရး တာဝန္ခံမ်ားသို ့ ဆက္သြယ္ေမးၿမန္း အကူအညီရယူႏိုင္ပါသည္။

ၾကိဳဆိုေရး တာဝန္ခံမ်ား

၁) ကိုေဇယ်ာလင္း       PH: 93387251

၂) ကိုဇာနည္ဟိန္း        PH: 96176559

၃) ကိုေအာင္ထူး          PH: 91724454

၄) ကိုေအာင္နန္းထိုက္   PH: 94573971

 

လက္ေဆာင္ပစၥည္း လက္ခံရန္၊ ေက်ာင္း Address book – update လုပ္ရန္ ႏွင့္ အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ရန္ 11:00 AM to 11:30AM

 

 ေန ့လည္စာ စတင္ရန္အခ်ိန္               11:30 AM to 01:00PM

အေကၽြးအေမြး                               ဒံေပါက္ထမင္း၊ ေထာပါတ္ထမင္း၊ ၾကက္သား၊ ဆိတ္သား ႏွင့္ အခ်ိဳရည္

အခမ္းအနား အစီအစဥ္ ေၾကၿငာရန္        01:00PM

Introduction Talks:                       01:00PM to 01:30

Competition Games:                     01:30 PM to 03:00PM

 

ေဖ်ာ္ေၿဖေရး                                  03:00PM to 04:00PM

 

Notes*** သီခ်င္းသီဆိုလိုသူမ်ား သီဆိုလိုသည့္ သီခ်င္းနာမည္ကို FaceBook ၿပည္ဂ်ီတီအိုင္ အမွတ္တရ group ေအာက္ရွိ ကာရာအိုေက ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ 27.04.2014 ေနာက္ဆံုးထားၿပီး comment ေပးပါရန္။

 

Game Result Award & Lucky Draw: 04:00PM to 04:30PM

 

Barbecue:                                   04:30PM to 06:00PM